Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Koźminie Wlkp. (ulica Bractwa Kurkowego) i Pogorzałkach Wielkich

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp.:

1. Nieruchomość położona w Koźminie Wlkp. przy ul. Bractwa Kurkowego o powierzchni 321 m² działka nr 1263/9 zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 33346, brak planu zagospodarowania przestrzennego sąsiadujące nieruchomości - zabudowa mieszkaniowa, teren  uzbrojony.  Cena wywoławcza nieruchomości - 5.538,80 zł brutto
Przetarg odbędzie się dnia 10 maja 2006r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Rynek 11 pok. nr 25.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium w wysokości 500,- zł najpóźniej do dnia 5 maja 2006r. do godziny 15.00.

2. Nieruchomość położona w Pogorzałkach Wielkich o powierzchni 1237m², działka nr 45/6 zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 23756, brak planu zagospodarowania przestrzennego, sąsiednie nieruchomości - zabudowa mieszkaniowa, teren uzbrojony. Cena wywoławcza nieruchomości - 9.054,84 zł brutto.
Przetarg odbędzie się dnia 10 maja 2006r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Rynek 11 pok. nr 25.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium w wysokości 900,- zł najpóźniej do dnia 5 maja 2006r. do godziny 15.00.

3. Nieruchomość położona w Pogorzałkach Wielkich o powierzchni 1349m², działka nr 45/7 zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 23756, brak planu zagospodarowania przestrzennego, sąsiednie nieruchomości - zabudowa mieszkaniowa, teren uzbrojony. Cena wywoławcza nieruchomości - 9.874,68 zł brutto
Przetarg odbędzie się dnia 10 maja 2006r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Rynek 11 pok. nr 25.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium w wysokości 900,- zł najpóźniej do dnia 5 maja 2006r. do godziny 15.00.

Uwaga: Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi. Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.


Data dodania dokumentu: 2006-04-07
Dodał(a): Mariusz Dymarski