Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku XXXII sesji


XXXII sesja Rady Miejskiej zwołana została na dzień 31 marca 2006r., godz. 13.00. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat zagrożeń związanych z ptasią grypą.
4. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej miasta i gminy Koźmin Wlkp. za 2005r.
5. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
6. Interpelacje radnych.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
   a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2006 [kliknij],
   b) dofinansowania kosztów zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gmin powiatu krotoszyńskiego w latach 2006-2008 [kliknij],
   c) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2006 [kliknij],
   d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij],
   e) zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych [kliknij],
   f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowo-usługowego i usług oświaty w Koźminie Wlkp. w rejonie ograniczonym ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym [kliknij],
   g) zbycia nieruchomości [kliknij],
   h) ustanowienia służebności gruntowej [kliknij].
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad XXXII sesji.Data dodania dokumentu: 2006-03-23
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-03-28
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski