Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez SKO Kalisz Nr SKO-4220A/143/15 [kliknij]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. oraz dla projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.  [kliknij]

Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2015 r. [kliknij]

Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2011 r. [kliknij]

Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2010 r. [kliknij]

Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2009r. -[kliknij

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2007 r. i 2008r. [kliknij]

Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2006 r.:

14)  budowa hali produkcyjnej (ślusarstwo) [kliknij]
13) budowa bezodpływowego, zakrytego zbiornika na płynne odchody zwierzęce i płyty gnojowej [kliknij]
12) budowa bezodpływowego, zakrytego zbiornika na płynne odchody zwierzęce i płyty gnojowej [kliknij]
11) budowa bezodpływowego, zakrytego zbiornika na płynne odchody zwierzęce i płyty gnojowej [kliknij]
10) uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z użytku [kliknij]
9) instalacja urządzeń na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej [kliknij]
8) budowa zakładu przemysłu drzewnego [kliknij]
7) budowa kurnika w Borzęciczkach [kliknij]
6) budowa hali - warsztatu ślusarskiego [kliknij]
5) rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Koźminie Wlkp. [kliknij]
4) budowę hurtowni tłuszczy spożywczych w Nowej Obrze [kliknij]

3) budowę budynku magazynowo-produkcyjno-handlowego przy ul. Cieszyńskiego [kliknij]

2) na zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Cieszyńskiego na działalność produkcyjno-handlową [kliknij]

1) na budowę w miejscowości Koźmin Wlkp. czterech kurników oraz zmianę sposobu użytkowania dwóch kurników ze względu na wielkość produkcji [kliknij]

 Informacje z roku 2005 [kliknij]

Data dodania dokumentu: 2006-03-14
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-16
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz