Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez SKO Kalisz Nr SKO-4220A/143/15 [kliknij]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. oraz dla projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.  [kliknij]

Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2015 r. [kliknij]

Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2011 r. [kliknij]

Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2010 r. [kliknij]

Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2009r. -[kliknij

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2007 r. i 2008r. [kliknij]

Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2006 r.:

14)  budowa hali produkcyjnej (ślusarstwo) [kliknij]
13) budowa bezodpływowego, zakrytego zbiornika na płynne odchody zwierzęce i płyty gnojowej [kliknij]
12) budowa bezodpływowego, zakrytego zbiornika na płynne odchody zwierzęce i płyty gnojowej [kliknij]
11) budowa bezodpływowego, zakrytego zbiornika na płynne odchody zwierzęce i płyty gnojowej [kliknij]
10) uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z użytku [kliknij]
9) instalacja urządzeń na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej [kliknij]
8) budowa zakładu przemysłu drzewnego [kliknij]
7) budowa kurnika w Borzęciczkach [kliknij]
6) budowa hali - warsztatu ślusarskiego [kliknij]
5) rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Koźminie Wlkp. [kliknij]
4) budowę hurtowni tłuszczy spożywczych w Nowej Obrze [kliknij]

3) budowę budynku magazynowo-produkcyjno-handlowego przy ul. Cieszyńskiego [kliknij]

2) na zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Cieszyńskiego na działalność produkcyjno-handlową [kliknij]

1) na budowę w miejscowości Koźmin Wlkp. czterech kurników oraz zmianę sposobu użytkowania dwóch kurników ze względu na wielkość produkcji [kliknij]

 Informacje z roku 2005 [kliknij]

Data dodania dokumentu: 2006-03-14
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-16
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz