Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz prognozy oddziaływania na środowisko [kliknij

Ogłoszenia o wydaniu decyzji środowiskowych

Rok 2016 - [kliknij]

Rok 2015 - [kliknij]

Rok 2014 - [kliknij]

Rok 2013 - [kliknij]

Rok 2012 - [kliknij]

Rok 2011 - [kliknij]

Rok 2010 - [kliknij]

Rok 2009 - [kliknij]

 

Rok 2008 - [kliknij]

 

 

 

 

Rok 2007 - [kliknij]

 

 

 

 

Rok 2006 - [kliknij]

Rok 2005  - [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2006-03-14
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-10
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz