Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2005

Komisja opracowała i przyjęła plan pracy na rok 2005, który został zatwierdzony na sesji w dniu 18 lutego 2005r.

W ubiegłym roku Komisja odbyła 6 protokołowanych posiedzeń.

1 kwietnia omówiono wykonanie budżetu miasta i gminy Koźmin Wlkp. za rok 2004 oraz wyrażono opinię w w/w sprawie. Podjęto Uchwałę Nr 3/6/05 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

27 lipca przeprowadzono kompleksową kontrolę Gminnego Zespołu Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej.

26 sierpnia omówiono wykonanie budżetu miasta i gminy Koźmin Wlkp. za pierwsze półrocze 2005r.

30 sierpnia rozpatrzono skargę złożoną przez P.Annę Kulińską na działalność Burmistrza MiG.

2 września sformułowano opinię oraz przygotowano projekt uchwały w sprawie wyżej wymienionej skargi.

17 listopada zgodnie z wnioskiem radnego L.Chojnickiego sprawdzono wykonanie inwestycji na ulicach: Wiatracznej, Synoradzkiego i Chełkowskiego w Koźminie Wlkp.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
( - ) Konrad Tomczak


Data dodania dokumentu: 2006-03-09
Dodał(a): Mariusz Dymarski