Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych za rok 2005.

Komisja opracowała i przyjęła plan pracy na rok 2005, który został zatwierdzony na sesji w dniu 18 lutego 2005r.

Plan pracy realizowany był na posiedzeniach Komisji oraz na sesjach.

W ubiegłym roku Komisja odbyła 10 protokołowanych posiedzeń.

Posiedzenia, których główną tematyką było szczegółowe omówienie projektów uchwał przygotowywanych przez Burmistrza MiG odbyły się w następujących terminach: 16 lutego, podczas którego spotkano się również z przedstawicielami firmy Trimax oferującej modernizację oświetlenia ulicznego, 29 marca, 20 kwietnia, 30 maja, na którym zapoznano się także z potrzebami w zakresie infrastruktury związanej z ochroną zdrowia. W tym celu na posiedzenie poproszono przedstawicieli SPZOZ z Krotoszyna oraz NZOZ „Medyk” z Koźmina Wlkp. Dalsze posiedzenia dotyczące tematyki sesyjnej miały miejsce: 28 czerwca, 8 września – gdzie zapoznano się również ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej na temat skargi P.Kulińskiej na działalność Burmistrza MiG, 27 października, 24 listopada, 29 listopada oraz 28 grudnia. Podczas trzech ostatnich spotkań szczegółowo omówiono projekt budżetu miasta gminy na rok 2006.

Ponadto Przewodniczący brał również udział w pracach Komisji zajmującej się przyznawaniem stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy Koźmin Wlkp.

Protokoły z posiedzeń Komisji są dostępne do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

 

Zestawienie obecności na posiedzeniach Komisji w 2005r.:

1. Hieronim Gabryelczyk 10 x obecny

2. Karol Gaweł                         10 x obecny

3. Adam Grzelak                        9 x obecny        1 x nieobecny

4. Jarosław Maleszka                 7 x obecny,       3 x nieobecny

5. Ryszard Perek                       9 x obecny        1 x nieobecny

6. Waldemar Ratajczyk            8 x obecny         2 x nieobecny

 

Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych
( - ) Hieronim Gabryelczyk


Data dodania dokumentu: 2006-03-09
Dodał(a): Mariusz Dymarski