Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XXX sesji Rady Miejskiej

XXX sesja Rady Miejskiej odbyła się 29 grudnia 2005r. Głównym punktem obrad było przyjęcie budżetu miasta i gminy na rok 2006r. Przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską budżet przewiduje dochody w wysokości 18.159.822zł (o niemal 1,5mln zł więcej niż przewidywał budżetu uchwalany na rok 2005). 

Wydatki mają w roku 2006 wynieść 19.069.822zł (kwota wyższa o blisko 3mln zł od przyjętej na rok 2005). Wzorem dwóch poprzednich lat priorytetem inwestycyjnym będzie poprawa infrastruktury drogowej, która pochłonie łącznie 10% wydatków. Deficyt budżetowy (wartość, o jaką planowane wydatki są większe od planowanych dochodów) wynieść ma 910.000zł. Budżet przewiduje pokrycie go przychodami z kredytu. Natomiast wartość przypadającej na 2006r. spłaty rat kapitałowych wcześniejszych kredytów wyniesie 840.000zł.
Więcej informacji o budżecie na rok 2006 – dział Budżet [kliknij]

Pozostałe uchwały przyjęte podczas XXX sesji dotyczyły:

- zmian w budżecie roku 2005. Wynikiem ostatnich zmian i przeniesień było zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 47.972zł. Głównym powodem zmniejszenia były niższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu opieki społecznej. Wydatki zmniejszono odstępując od realizacji budowy wodociągu do wsi Mycielin i drugiej części ul. Południowej w Koźminie Wlkp. – zadania te zostały zrealizowane ze środków własnych spółki Koźmińskie Usługi Komunalne.

- ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005. Do takich wydatków zaliczono: budowę boiska sportowego w Staniewie, remonty świetlic wiejskich w Borzęcicach, Kaniewie i Białym Dworze, przebudowę ul. Południowej oraz położenie dywanika asfaltowego na poszerzeniach drogi w Borzęciczkach. Na przesunięcie prac drogowych wpłynęły warunki pogodowe w listopadzie i grudniu niesprzyjające tego typu pracom (zadania te zostały wprowadzone w ramach zwiększenia budżetu w październiku). Z kolei powodem zaliczenia do wydatków niewygasających budowy boiska i remontów świetlic był brak ostatecznego rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowanie tych zadań w ramach Programu Odnowy Wsi.

- przyjęcia Gminy Milicz do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy i wprowadzenia zmian w statucie Związku. Uchwała – przyjmowana przez wszystkie rady gmin członkowskich – umożliwia przystąpienie do Związku kolejnej gminy.


Data dodania dokumentu: 2006-01-17
Dodał(a): Mariusz Dymarski