Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Rejestr uchwał - sesja XXX

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

Sesja XXX

29 grudnia 2005r.

XXX/240/05

 

zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005

XXX/241/05

 

ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

XXX/242/05

 

udzielenie dotacji Powiatowi Krotoszyńsk. na zakup podnośnika hydraulicznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie

XXX/243/05

uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006

XXX/244/05

przyjęcie Gminy Milicz do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz wprowadzenia zmian w Statucie Związku


Data dodania dokumentu: 2006-01-17
Dodał(a): Mariusz Dymarski