Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze - 2006

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie administracyjne lub ekonomiczne,
- umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych,
- umiejętność organizacji pracy w warunkach okresowego zwiększenia zadań,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
- polskie obywatelstwo, nieposzlakowana opinia,
- nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość i rozeznanie w podstawowych przepisach prawnych dot. oświaty,
- obsługa urządzeń biurowych,
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, co najmniej podstawowa.

Zakres obowiązków:
- prowadzenie sekretariatu szkoły, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących,
- przepisywanie korespondencji, prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników obsługi,
- prowadzenie dokumentacji uczniów,
- prowadzenie teczek z aktami osobowymi pracowników szkoły,
- odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone pieniądze, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia biurowe,
- przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy i przepisów bhp,
- dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak również spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły, pracowników, uczniów i rodziców,
- wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez dyrektora szkoły,
- po zakończeniu pracy zabezpieczenie dokumentów, wyłączenie źródła energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
2.  Dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
3.  Oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
4.  Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej” do 20 stycznia 2006 r. do godz. 1200 na adres: Szkoła Podstawowa w Starej Obrze, ul. Szkolna 6,  63-720 Koźmin Wlkp.                                          

Dyrektor Szkoły
Irena Jaskółka


Data dodania dokumentu: 2006-01-09
Dodał(a): Mariusz Dymarski