Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku XXX sesji

XXX sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbędzie się 29 grudnia 2005r., o godz. 1400 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

2.       Sprawozdanie z przetargów.

3.       Interpelacje radnych.

4.       Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005 [kliknij]

b)      ustalenia wydatków w budżecie Miasta i Gminy Komin Wielkopolski, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego [kliknij]

c)       uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006 [kliknij]

d)      przyjęcia Gminy Milicz do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz wprowadzenia zmian w Statucie Związku [kliknij]

5.       Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zakończenie obrad XXX sesji.


Data dodania dokumentu: 2005-12-23
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2005-12-29
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski