Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rok 2005

 

Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:


 

Na podstawie art. 32 ust. 1; art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że

w dniu 24. 10. 2005 r. do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wpłynął wniosek złożony przez RSP BORZĘCICZKI, 63- 720 Koźmin Wlkp. w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na budowę dwóch budynków inwentarskich (chlewnia)- obsada 115 DJP- Borzęciczki- Mycielin. W toku postępowania nałożono na inwestora obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowiska. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w terminie 21 dni od dnia 27. 12. 2005 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ul. Stary Rynek 11, pok. Nr 5.

 

_______________________________________________

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 05.12. 2005 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie Stacji bazowej telefonii cyfrowej nr „BT- 32675 Koźmin Wlkp.- Centrum” w Koźminie Wlkp. przy Pl. Niepokalanego Serca- zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.

W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu - pokój nr 5

________________________________________________

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 28. 11. 2005 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego – obory wraz z płytą gnojową, zbiornika na gnojówkę, hali udojowej i zaplecza socjalnego w miejscowości Sapieżyn. gm. Koźmin Wlkp. – Arkusz : I sekcja 433- 441- 064 433- 441- 112 Działka nr 91,  zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.

W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu - pokój nr 5.


Data dodania dokumentu: 2005-12-13
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2005-12-29
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski