Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rok 2005

 

Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:


 

Na podstawie art. 32 ust. 1; art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że

w dniu 24. 10. 2005 r. do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wpłynął wniosek złożony przez RSP BORZĘCICZKI, 63- 720 Koźmin Wlkp. w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na budowę dwóch budynków inwentarskich (chlewnia)- obsada 115 DJP- Borzęciczki- Mycielin. W toku postępowania nałożono na inwestora obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowiska. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w terminie 21 dni od dnia 27. 12. 2005 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ul. Stary Rynek 11, pok. Nr 5.

 

_______________________________________________

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 05.12. 2005 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie Stacji bazowej telefonii cyfrowej nr „BT- 32675 Koźmin Wlkp.- Centrum” w Koźminie Wlkp. przy Pl. Niepokalanego Serca- zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.

W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu - pokój nr 5

________________________________________________

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 28. 11. 2005 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego – obory wraz z płytą gnojową, zbiornika na gnojówkę, hali udojowej i zaplecza socjalnego w miejscowości Sapieżyn. gm. Koźmin Wlkp. – Arkusz : I sekcja 433- 441- 064 433- 441- 112 Działka nr 91,  zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.

W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu - pokój nr 5.


Data dodania dokumentu: 2005-12-13
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2005-12-29
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski