Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Rejestr uchwał - sesja XXIX

 

Numer

i data sesji

 

Numer uchwały

Temat

Sesja XXIX

6 grudnia 2005r.

XXIX/228/05

 

zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005

XXIX/229/05

 

zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

XXIX/230/05

 

obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2005r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok podatkowy 2006

XXIX/231/05

 

obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze III kwartały 2005r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok podatkowy 2006

XXIX/232/05

 

określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXIX/233/05

określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych

XXIX/234/05

ustalenie wysokości stawek podatku od posiadania psów i sposobu pobierania tego podatku

XXIX/235/05

określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty

XXIX/236/05

określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

XXIX/237/05

ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Radę Miejską

XXIX/238/05

zawarcia Porozumienia z Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego o współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2006 roku

XXIX/239/05

nabycie nieruchomości


Data dodania dokumentu: 2005-12-09
Dodał(a): Mariusz Dymarski