Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Rejestr uchwał - sesja XXVIII


 

Numer

i data sesji

 

Numer uchwały

Temat

Sesja XXVIII

28 października2005r.

XXVIII/216/05

zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005

 

XXVIII/217/05

 

udzielenia dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu na zakup profesjonalnego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie

XXVIII/218/05

 

 

 

 

ustalenia Regulaminu na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski

XXVIII/219/05

 

 

 

wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

XXVIII/220/05

zaopiniowania planu aglomeracji Koźmin Wielkopolski

XXVIII/221/05

opinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

XXVIII/222/05

 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczonej na cele jedno-rodzinnego budownictwa mieszkaniowego w m. Orla gm. Koźmin Wlkp.

XXVIII/223/05

zamiany nieruchomości gruntowych,

XXVIII/224/05

 

zbycia nieruchomości gruntowej (Koźmin Wlkp. ul. Bractwa Kurkowego)

XXVIII/225/05

zbycia nieruchomości gruntowej (Lipowiec)

XXVIII/226/05

 

zbycia nieruchomości gruntowej (Koźmin Wlkp. ul. Poznańska)

XXVIII/227/05

zbycia nieruchomości gruntowej (Koźmin Wlkp. przy ul.Lipowej i Kobylińskiej)


Data dodania dokumentu: 2005-11-14
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2005-11-14
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski