Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp.

 

1. Zabudowana budynkami stacyjnymi nieruchomość położona w miejscowościach Gałązki – Wrotków wg ewidencji gruntów działka nr 239/5 położona w obrębie wsi Gałązki i działka nr 32/2 położona w obrębie wsi Wrotków o ogólnej powierzchni 0,4835 ha, zapisane w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie nr 29624.
Cena wywoławcza nieruchomości 38.020,-zł
Przetarg odbędzie się dnia 1 grudnia 2005r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Stary Rynek 11 pokój nr 25.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium w wysokości 3.800,- zł najpóźniej do dnia 28 listopada 2005r. do godziny 15.00. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

 

2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca rolę klasy IIIa wg ewidencji gruntów działka nr 239/4 położona we wsi Gałązki o powierzchni 0,2341 ha zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 29624.
Cena wywoławcza nieruchomości 4.810,- zł
Przetarg odbędzie się dnia 1 grudnia 2005r. o godz. 11ºº w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Stary Rynek 11 pokój nr 25.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium w wysokości 480,- zł najpóźniej do dnia 28 listopada 2005r. do godziny 15.00. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

 

3. Niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca rolę klasy IIIa wg ewidencji gruntów działka nr 104/2 położona w Czarnym Sadzie o powierzchni 0,7110 ha zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 24221.
Cena wywoławcza nieruchomości 14.615,- zł
Przetarg odbędzie się dnia 1 grudnia 2005r. o godz. 12ºº w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Stary Rynek 11 pokój nr 25.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium w wysokości 1.400,- zł najpóźniej do dnia 28 listopada 2005r. do godziny 15.00.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.
Uwagi: Na działce nr 104/2 ustanowiona jest służebność dojścia i dojazdu do działki nr 104/1. Działka nie posiada wjazdu z drogi krajowej, przy której jest położona.

 

Informacje na temat sprzedawanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.


Data dodania dokumentu: 2005-11-09
Dodał(a): Mariusz Dymarski