Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Ogłoszenia, informacje, konkursy

OTWARTE KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH [kliknij]

Zarządzenie Nr 41.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" [kliknij]

 


NABÓR NA STANOWISKA PRACY  [kliknij]


Informacje o środowisku [kliknij]

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  [kliknij]

Informacja o Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta [kliknij]


Zapytanie  ofertowe o cenę  na pełnienia funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie”. [kliknij]

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy [kliknij]

Załącznik Nr 2 Projekt umowy [kliknij]

Załącznik Nr 3 Oświadczenie RODO [kliknij]

 

 


Data dodania dokumentu: 2005-10-27
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-03
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz