Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku XXVIII sesji

Informacja o terminie i porządku XXVIII sesji Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej zwołana została na dzień 28 października 2005r., godz. 14.00. Sesja odbędzie się  w siedzibie Rady przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:
1.Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji.
3. Sprawozdanie z przetargów.
4. Interpelacje radnych.
5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005 [kliknij]

b)      udzielenia dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu na zakup profesjonalnego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie [kliknij]

c)       ustalenia Regulaminu na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij]

d)      wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

e)      zaopiniowania planu aglomeracji Koźmin Wielkopolski [kliknij]

f)        opinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych [kliknij]

g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczonej na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w m. Orla gm. Koźmin Wlkp. [kliknij]

h)      zamiany nieruchomości gruntowych [kliknij]

i)        zbycia nieruchomości gruntowej (4 projekty uchwał) [kliknij]

6. Informacja:

j)        Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim na temat oświadczeń majątkowych radnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

k)       Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na temat oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h, ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie obrad XXVIII sesji.

 

 


Data dodania dokumentu: 2005-10-21
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2005-10-27
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski