Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XXVII sesji Rady Miejskiej

XXVII sesja Rady Miejskiej odbyła się 23 września o godz. 18.00. Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym dla dokonania zmian w budżecie miasta i gminy. Miały one na celu dostosowanie zapisów budżetowych do wniosków, jakie Urząd Miasta i Gminy zgłosił do Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Przedmiotem wniosków jest dofinansowanie budowy boiska w Staniewie i remontów trzech świetlic wiejskich.

Ponadto Rada przyjęła uchwałę o przekazaniu dotychczasowego samochodu OSP Borzęciczki na cele muzealne.


Data dodania dokumentu: 2005-10-18
Dodał(a): Mariusz Dymarski