Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości wymiarowej

w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

Wymagania niezbędne: 

1.    Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub administracyjne.

2.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.

3.    Kandydat nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

4.    Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

5.    Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.

6.    Obywatelstwo polskie.

7.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość problematyki samorządowej, w szczególności: ordynacji podatkowej,  ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.    Umiejętność obsługi komputera.

3.    Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

4.    Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne.

 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Prowadzenie spraw wymiaru i poboru podatku od środków transportowych.

2)    Egzekucja podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego.

3)    Wymiar i egzekucja podatku od posiadania psów.

4)    Prowadzenie spraw dotyczących odroczeń i umorzeń podatków i opłat lokalnych.

5)    Rozliczanie pomocy publicznej.

6)    Pobieranie i kasowanie znaków opłaty skarbowej od weksli, w tym prowadzenie rejestru poświadczeń weksli.

7)    Opracowywanie danych do projektu budżetu, propozycji zmian.

 

Wymagane dokumenty:

1)    wypełniony kwestionariusz osobowy z jedną fotografią,

2)    świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia  uczelni,

3)    oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

4)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 25 października 2005r. do godz. 1200 (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw księgowości wymiarowej”.


Data dodania dokumentu: 2005-10-10
Dodał(a): Mariusz Dymarski