Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku XXVI sesji

 

XXVI sesja Rady Miejskiej zwołana została na dzień 12 września 2005r., godz. 14.00. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad przewiduje następujący punkty:

1.    Sprawozdanie z przetargów.

2.    Interpelacje radnych.

3.    Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2005r.

4.    Rozpatrzenie skargi Pani Anny Kulińskiej z dnia 28 lipca br. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

   a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,     

   b) podjęcie uchwały.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2005,

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na zakup profesjonalnego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie,

c) wprowadzenia zmian do uchwały Nr II/10/2002 z dnia 16.12.2002r. w sprawie ustalenia kosztów używania pojazdów dla celów służbowych przez radnych,

d) zbycia nieruchomości gruntowej,

e) wygaśnięcia mandatu radnego.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.