Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej w Starej Obrze

 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne:

 

 1. Dominika Patryniak,  zam. Stara Obra

 2. Marta, Katarzyna Wójcie, zam. Stara Obra

 3. Adam Janicki, zam. Koźmin Wlkp.

 4. Małgorzata Król, zam. Koźmin Wlkp.

 5. Małgorzata Kościelna, zam. Koźmin Wlkp.

 6. Beata Kaj, zam. Koźmin Wlkp.

 7. Sylwia Stefania, zam. Koźmin Wlkp.

 8. Ewa Lisek, zam. Koźmin Wlkp.

 9. Sylwia Kowalska, zam. Koźmin Wlkp.

 10. Karolina Matysiak, zam. Koźmin Wlkp.

 11. Alicja Godziszewska, zam. Koźmin Wlkp.

 12. Róża Sierszulska, zam. Koźmin Wlkp.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

         Najlepszym kandydatem na stanowisko sekretarki szkolnej okazała się Pani Ewa Lisek.

Jej największym atutem była już praca na wyżej wymienionym stanowisku

i doświadczenie zawodowe, które zdobyła w trakcie swojej kariery.

Kandydatka wykazała chęć i możliwość rozwoju zawodowego poprzez podjęcie studiów podyplomowych z zakresu informatyki. Przedstawiła zaświadczenie z uczelni Millenium w Gnieźnie o przyjęciu na studia.

Pani Ewa wykonywała swoje zadania systematycznie i obowiązkowo. Samodzielnie

i z własnej inicjatywy angażowała się w prace na rzecz szkoły.

Wypełniane przez nią dotychczasowe zadania i obowiązki wymagały nie tylko dobrego przygotowania merytorycznego, ale też wykazania się lojalnością, odpowiedzialnością, zaangażowaniem i bardzo dobrymi relacjami z innymi ludźmi (referencje pracodawców).

Pani Lisek wzorowo wypełniała wszystkie powierzone jej zadania, charakteryzując się obowiązkowością i sumiennością. W wykonywanej przez nią pracy znaczącą rolę odegrała jej aktywność, kreatywność, dociekliwość, zdolność podejmowania decyzji, upór i wytrwałość, odpowiedzialność, zdolności organizacyjne, porządek oraz duże zdolności interpersonalne.

       Stwierdzam, że Pani Ewa Lisek w pełni odpowiada stanowisku, na które był prowadzony nabór.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Obrze
Irena Jaskółka