Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

1.       Anna Aleksandrowicz – Koźmin Wlkp.

2.       Monika Barbara Aleksandrowicz – Koźmin Wlkp.

3.       Mariusz Idaszak – Środa Wlkp.

4.       Agnieszka Kawka – Nowak – Koźmin Wlkp.

5.       Monika Kempa – Gałązki

6.       Anna Konieczna – Krotoszyn

7.       Małgorzata Kościelna – Koźmin Wlkp.

8.       Marzena Kotowska – Koźmin Wlkp.

9.       Małgorzata Król – Koźmin Wlkp.

10.   Lidia Barbara Lisowska – Rozdrażew

11.   Magdalena Marciniak – Koźmin Wlkp.

12.   Katarzyna Marcisz – Koźmin Wlkp.

13.   Agata Matysiak – Staniew

14.   Sylwia Robakowska – Koźmin Wlkp.

15.   Małgorzata Spychała – Koźmin Wlkp.

16.   Anna Stanisławska – Koźmin Wlkp.

17.   Łukasz Trawiński – Rozdrażew

18.   Anna Zimna – Czarny Sad

Po analizie przedstawionych dokumentów najlepszą ofertę przedstawiła Pani Magdalena Marciniak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Spośród 5 zakwalifikowanych kandydatów Pani Magdalena Marciniak spełniła największą liczbę

stawianych wymagań niezbędnych i dodatkowych – 7/8 pkt., które podlegały analizie merytorycznej:

-          wykształcenie

-          umiejętność obsługi komputera

-          nie była karana za przestępstwa umyślnie popełnione

-          posiada polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-          cieszy się nieposzlakowaną opinią

-          ma doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu szkoły

-          zna język angielski

Dotychczasowy przebieg pracy i rodzaj studiów wskazują, że Pani Magdalena Marciniak zna specyfikę pracy szkoły, a oferty pozostałych kandydatek nie przewyższają wyżej wspomnianej.

Wobec powyższego na stanowisko referenta administracji szkolnej w wymiarze 1 etatu, w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. dyrektor mgr Arkadiusz Zmyślony postanawia zatrudnić Panią Magdalenę Marciniak.

                                                                                    Dyrektor Gimnazjum – mgr Arkadiusz Zmyślony