Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

1.       Anna Aleksandrowicz – Koźmin Wlkp.

2.       Monika Barbara Aleksandrowicz – Koźmin Wlkp.

3.       Mariusz Idaszak – Środa Wlkp.

4.       Agnieszka Kawka – Nowak – Koźmin Wlkp.

5.       Monika Kempa – Gałązki

6.       Anna Konieczna – Krotoszyn

7.       Małgorzata Kościelna – Koźmin Wlkp.

8.       Marzena Kotowska – Koźmin Wlkp.

9.       Małgorzata Król – Koźmin Wlkp.

10.   Lidia Barbara Lisowska – Rozdrażew

11.   Magdalena Marciniak – Koźmin Wlkp.

12.   Katarzyna Marcisz – Koźmin Wlkp.

13.   Agata Matysiak – Staniew

14.   Sylwia Robakowska – Koźmin Wlkp.

15.   Małgorzata Spychała – Koźmin Wlkp.

16.   Anna Stanisławska – Koźmin Wlkp.

17.   Łukasz Trawiński – Rozdrażew

18.   Anna Zimna – Czarny Sad

Po analizie przedstawionych dokumentów najlepszą ofertę przedstawiła Pani Magdalena Marciniak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Spośród 5 zakwalifikowanych kandydatów Pani Magdalena Marciniak spełniła największą liczbę

stawianych wymagań niezbędnych i dodatkowych – 7/8 pkt., które podlegały analizie merytorycznej:

-          wykształcenie

-          umiejętność obsługi komputera

-          nie była karana za przestępstwa umyślnie popełnione

-          posiada polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-          cieszy się nieposzlakowaną opinią

-          ma doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu szkoły

-          zna język angielski

Dotychczasowy przebieg pracy i rodzaj studiów wskazują, że Pani Magdalena Marciniak zna specyfikę pracy szkoły, a oferty pozostałych kandydatek nie przewyższają wyżej wspomnianej.

Wobec powyższego na stanowisko referenta administracji szkolnej w wymiarze 1 etatu, w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. dyrektor mgr Arkadiusz Zmyślony postanawia zatrudnić Panią Magdalenę Marciniak.

                                                                                    Dyrektor Gimnazjum – mgr Arkadiusz Zmyślony