Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Zarządzenie Nr 11/05 (aktualizacja kart usług)

 

Zarządzenie Nr 11/05

Burmistrza Miasta i Gminy

Koźmin Wielkopolski

z dnia 14 kwietnia 2005r.

 

w sprawie aktualizacji kart usług w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591      z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.       Opracowane i wdrożone w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski karty usług (karty informacyjne) i formularze są na bieżąco aktualizowane przez pracownika odpowiadającego za realizację danej usługi.

2.       Kierownicy Referatów przy współpracy radcy prawnego co najmniej raz w kwartale przeprowadzają przegląd kart usług i formularzy.

3.       Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 nadzoruje Sekretarz Gminy.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

/-/ Maciej Bratborski