Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku XXV (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej

Dnia 25 sierpnia o godz. 19.00 w odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie.

  2. Zapoznanie Rady Miejskiej ze skarga na Burmistrza złożoną przez Panią Annę Kulińską.

  3. Przyjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Komisji Rewizyjnej o wydanie opinii dotyczącej skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Koźmina Wielkopolskiego w łańcuchu Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

  5. Zamknięcie obrad