Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. w wymiarze 1 etatu.

  

     Wymagania niezbędne :

-         wykształcenie co najmniej średnie maturalne,

-         umiejętność obsługi komputera,

-         umiejętność organizacji pracy w warunkach okresowego zwiększenia zadań,

-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

-         nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         polskie obywatelstwo,

-         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe :

-         nieposzlakowana opinia,

-         doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkolnego sekretariatu,

-         znajomość i rozeznanie w podstawowych przepisach prawnych dotyczących oświaty,

-         obsługa urządzeń biurowych,

-         znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, co najmniej podstawowa.

Zakres obowiązków :

-         prowadzenie sekretariatu szkoły, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących,

      przepisywanie korespondencji , prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy

pracowników obsługi, prowadzenie dokumentacji uczniów, prowadzenie teczek z aktami osobowymi pracowników szkoły,

-         odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone pieniądze, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia techniczne sekretariatu,

-         przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy i przepisów bhp,

-         dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak również

spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu uczniów, pracowników

i rodziców,

-         wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez dyrektora szkoły,

-         poza kończeniu pracy zabezpieczenie dokumentów, wyłączenie źródła energii elektrycznej,

zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.

  

       Wymagane dokumenty :

1.      Wypełniony kwestionariusz osobowy.

2.       Dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

3.       Oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

4.       Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z  pełni

praw  publicznych.

         Termin przyjmowania zgłoszeń : od 17 sierpnia do 30 sierpnia 2005 r.  na adres:

         Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy, ul. Kopernika 1, 63-720 Koźmin Wlkp.

                                          Dyrektor Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

                                                                                                   mgr Arkadiusz Zmyślony