Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Wybory samorządowe uzupełniające 2017

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 6 listopada 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim przeprowadzonych dniu 5 listopada 2017r. [kliknij]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 3 października 2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim zarządzonych na dzień 5 listopada 2017 r. bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3 [kliknij]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 3 października 2017 r. o zarejestrowanej liście kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim zarządzonych na dzień 5 listopada 2017 r. [kliknij]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 3 października 2017 r. o przyznanym numerze liście kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim zarządzonych na dzień 5 listopada 2017 r. [kliknij]

Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [kliknij]

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 14 września 2017 r. w sprawie składu komisji [kliknij]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej [kliknij]

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 5 listopada 2017 r. [kliknij]

Zarządzenie Nr 40.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 5 listopada 2017 r. [kliknij]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 25 sierpnia 2017 r.o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych  w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim – w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 5 listopada 2017 r. [kliknij]

WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH W KADENCJI 2014 – 2018 http://kalisz.kbw.gov.pl/528_Wybory_w_toku_kadencji/1/18802_Wzory_dokumentow_dotyczace_wyborow_uzupelniajacych_w_kadencji_2014-2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 5 listopada 2017r. [kliknij]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 17 sierpnia 2017 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 5 listopada 2017 r. [kliknij]

Zarządzenie Nr 370/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 3 [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2017-08-17
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-06
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz