Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Wyniki ankiety na temat funkcjonowania Punktu Informacyjnego oraz przydatności i dostępności systemu kart informacyjnych i formularzy

 

Notatka służbowa
sporządzona dnia 14 czerwca 2005 r. na okoliczność analizy ankiet z badania przeprowadzonego w maju 2005 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 14/05 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 18 kwietnia 2005 r. w  sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski badania ankietowego  przeprowadzono  je od 1 do 31 maja 2005 r.
Wypełniło i złożyło ankietę   
281   osób.

Pierwsze trzy pytania dotyczyły oceny funkcjonowania Punktu Informacyjnego.
1. Czy korzystał Pan/i/  z usług Punktu Informacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski?
Odpowiedzi TAK udzieliło
236 osób, odpowiedzi NIE  45 osób. 

2.  Jeśli tak, to czy uzyskał Pan/i/  pomoc?
Odpowiedzi TAK udzieliło
229 osób, odpowiedzi NIE 7 osób.

3.  Pracownik Punktu Informacyjnego udzielił wyczerpującej informacji, pomocy.
Odpowiedzi TAK udzieliło
225 osób, odpowiedzi NIE 10 osób.

Uwaga: w punkcie 2 i 3 uwzględniono tylko te ankiety, w których na pytanie 1 udzielono odpowiedzi TAK (tzn. osoba wypełniająca ankietę korzystała w usług Punktu Informacyjnego).

Kolejne trzy zagadnienia dotyczyły przydatności i dostępności kart informacyjnych oraz formularzy.
1.  Karty informacyjne opisujące m.in. sposób i czas załatwienia sprawy są Pana/i/ zdaniem pomocne w uzyskaniu niezbędnej informacji.
TAK zakreśliło
259 osób,  NIE  16 osób.

2.   Przygotowane druki formularzy i wniosków usprawniają załatwienie sprawy.
TAK zakreśliło
267 osób,  NIE 10 osób.

3.  Możliwość pobrania karty informacyjnej i formularza w Punkcie Informacyjnym, u pracownika załatwiającego sprawę i w internecie uważam, za wystarczające.
TAK zakreśliło
246 osób,  NIE 24 osoby.

Część ankietowanych udzieliła odpowiedzi nie na wszystkie pytania.

Uwagi wpisane w ankietach:
-  oszczędniej z  papierem, niektóre formularze niepotrzebnie za duże,
-  formularze niekiedy są zbyt drobiazgowe, skomplikowane, dosyć trudne dla przeciętnego petenta,
-  brak „Gońca Koźmińskiego” w małych punktach sklepowych lub słupach ogłoszeniowych,
-  powitanie klientów z uśmiechem,
-  karty informacyjne muszą być szczegółowe,
-  jeśli chcemy coś załatwić, to jest to tylko pomoc słowna, a nie w praktyce,
-  możliwość skorzystania z automatu /napoje zimne i ciepłe/, otrzymania informacji obcojęzycznej,
-  zbyt częsta zmiana pracowników, stażystki niegrzeczne, za dużo pracowników pracuje w Urzędzie,
-  więcej przejrzyste druki.
Sporządziła: Irena Maroszek