Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku XXIV sesji Rady Miejskiej

XXIV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. zwołana została na dzień 30 czerwca 2005r., godz. 1300. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

3.       Przedstawienie Regionalnego Programu Polityki Leśnej.

4.       Interpelacje radnych.

5.       Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005 [kliknij]

b)       określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy [kliknij]

c)       przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi [kliknij]

d)       nieodpłatnego przejęcia na własność miasta i gminy nieruchomości gruntowej [kliknij]

e)       wydzierżawienia nieruchomości lokalowej [kliknij]

f)        ustanowienia służebności gruntowej [kliknij]

g)       zbycia nieruchomości gruntowej (3 projekty uchwał) [kliknij]

6.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.  Wolne głosy i wnioski.

8.    Zakończenie obrad XXIV sesji.