Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

1) rejestr uchwał rady miejskiej

2) rejestr aktów prawa miejscowego

3) rejestr interpelacji radnych

4) rejestr nadanych odznak ‘zasłużony dla ziemi koźmińskiej’

5) rejestr nadania tytułu ‘honorowego obywatela koźmina wielkopolskiego’

6) rejestr klubów radnych

7) rejestr wypadków przy pracy

8) rejestr zarządzeń burmistrza

9) rejestr upoważnień

10) rejestr skarg i wniosków

11) rejestr kar i  wyróżnień

12) rejestr emerytur i rent

13) rejestr delegacji

14) książka kontroli

15) rejestr gminnych jednostek organizacyjnych

16) rejestr instytucji kultury

17) rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

18) dziennik korespondencj

19) rejestr ogłoszeń wywieszanych na tablicy informacyjnej umig

20) rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych

21) ewidencja działalności gospodarczej

22) rejestr umorzeń

23) rejestr odroczeń

24) rejestr zaświadczeń

25) rejestr gruntów czasowo zwolnionych

26) rejestr ulg inwestycyjnych

27) rejestr ulg żołnierskich

28) rejestr udzielonej pomocy publicznej

29) rejestr zleceń i zamówień

30) rejestr gruntów komunalnych

31) rejestr umów dzierżawnych

32) rejestr wniosków o przyznanie mieszkania komunalnego

33) rejestr wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego

34) rejestr nadanych numerów porządkowych nieruchomości

35) rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

36) ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego

37) rejestr umów

38) rejestr udzielonych zamówień publicznych

39) komputerowy rejestr wydanych decyzji na wycinkę drzew

40) rejestr gospodarstw objętych dyrektywą azotową

41) rejestr osób skierowanych przez sąd do prac na cele publiczne

42) rejestr uszkodzonych szyb (zbitych) w przystankach autobusowych

43) rejestr uzgodnień branżowych w sprawie zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych

44) rejestr przedpoborowych

45) rejestr wniosków o stypendia

46) rejestr zapewnień

47) rejestr przesyłanych dokumentów do ewidencji ludności

48) rejestr przekazania dokumentów do miejscowej ewidencji ludności

49) rejestr przekazania dowodów osobistych osób zmarłych do krotoszyna

50) rejestr przekazania dowodów osobistych osób zmarłych w/m

51) rejestr wysłanych kopert dowodów osobistych książeczkowych

52) rejestr wysłanych kopert dowodów osobistych (nowych)

53) rejestr dowodów osobistych do makulacji

54) rejestr wydanych dowodów osobistych z obcymi znakami diaktrycznymi

55) przyjmowanych wniosków dowodów osobistych

56) rejestr zgłoszeń pobytu czasowego cudzoziemców

57) rejestr zgłoszeń pobytu czasowego do 2 m- cy.

58) rejestr zgłoszeń meldunkowych

59) rejestry numeryczne dowodów osobistych książeczkowych (6 szt.)

60) rejestr wyborców

Dostęp do informacji zawartych w rejestrach i ewidencjach można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).