Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Informacja o terminie i porządku XXIII sesji

XXIII sesja Rady Miejskiej zwołana została na dzień 4 czerwca 2005r. (sobota), godz. 1415. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

3.       Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4.       Interpelacje radnych.

5.       Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005,

b)       podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego,

c)       zmiany Uchwały Nr XXII/191/05 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

6.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.  Wolne głosy i wnioski.

Ponadto sesja będzie miała część uroczystą, podczas której wręczone zostaną akty nadania Honorowego Obywatelstwa Koźmina Wlkp. oraz odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” - zgodnie z uchwałami przyjętymi przez Radę Miejską na poprzednich sesjach.