Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku XXIII sesji

XXIII sesja Rady Miejskiej zwołana została na dzień 4 czerwca 2005r. (sobota), godz. 1415. Sesja odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

3.       Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4.       Interpelacje radnych.

5.       Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005,

b)       podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego,

c)       zmiany Uchwały Nr XXII/191/05 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

6.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.  Wolne głosy i wnioski.

Ponadto sesja będzie miała część uroczystą, podczas której wręczone zostaną akty nadania Honorowego Obywatelstwa Koźmina Wlkp. oraz odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” - zgodnie z uchwałami przyjętymi przez Radę Miejską na poprzednich sesjach.