Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Informacja o terminie i porządku XX sesji Rady Miejskiej

Dwudziesta sesja Rady Miejskiej zwołana została na dzień 31 marca 2005r. Sesja odbędzie się o godz. 13.00 w siedzibie Rady  Miejskiej,  ul. Przyjemskich  9.

Porządek obrad przewiduje następujące punkty:

1.       Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2.       Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

3.       Interpelacje radnych.

4.       Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005,

b)      zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij],

c)      gminnego programu profilaktyki wysokość rozwiązywania problemów alkoholowych [kliknij],

d)      ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. [kliknij], 

e)      zarządzenia wyborów rad osiedli [kliknij],

f)      nadania odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” [kliknij],

g)      nadania odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” [kliknij],

5.       Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.       Wolne głosy i wnioski.