Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku XX sesji Rady Miejskiej

Dwudziesta sesja Rady Miejskiej zwołana została na dzień 31 marca 2005r. Sesja odbędzie się o godz. 13.00 w siedzibie Rady  Miejskiej,  ul. Przyjemskich  9.

Porządek obrad przewiduje następujące punkty:

1.       Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2.       Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

3.       Interpelacje radnych.

4.       Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005,

b)      zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij],

c)      gminnego programu profilaktyki wysokość rozwiązywania problemów alkoholowych [kliknij],

d)      ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. [kliknij], 

e)      zarządzenia wyborów rad osiedli [kliknij],

f)      nadania odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” [kliknij],

g)      nadania odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” [kliknij],

5.       Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.       Wolne głosy i wnioski.