Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2004

Komisja opracowała i przyjęła plan pracy na rok 2004, który został zatwierdzony na sesji w dniu 23 stycznia 2004r.

W dniu 25 marca 2004r. omówiono wykonanie budżetu miasta i gminy Koźmin Wlkp. za rok 2003 oraz wyrażono opinię w w/w sprawie. Podjęto Uchwałę Nr 2/3/2004 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

W dniu 29 marca 2004r. przeprowadzono kompleksową kontrolę Biblioteki Publicznej w Koźminie Wlkp.

W dniu 8 grudnia 2004r. przeprowadzono kompleksową kontrolę Oczyszczalni Ścieków w Koźminie Wlkp.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
(-) Konrad Tomczak