Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Uchwały przyjęte podczas XLVI sesji

Numer

i

data

sesji

 

 

Numer
uchwały

 

 

Temat

 

XLVI/2014

29 października

2014r

XLVI/278/2014

 

zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014-2031

 

 

 

XLVI/279/2014

 

zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014

 

 

 

XLVI/280/2014

 

obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

 

 

 

XLVI/281/2014

 

 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

 

 

 

 

XLVI/282/2014

 

określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych

 

 

XLVI/283/2014

 

opłaty targowej

 

 

XLVI/284/2014

 

przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

 

 

XLVI/285/2014

 

przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2014-2020

 

 

 

XLVI/286/2014

 

 

współdziałania gminy Koźmin Wielkopolski z gminą Jarocin w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami

 

 

 

XLVI/287/2014

 

uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski (Wałków)

 

 

 

XLVI/288/2014

 

 

uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski (Mokronos)

 

 

 

XLVI/289/2014

 

przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski

 

 


Data dodania dokumentu: 2014-11-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz