Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Uchwały przyjęte podczas XLV sesji

Numer

i

data

sesji

 

 

Numer
uchwały

 

 

Temat

XLV/2014

30 września

2014r.

XLV/272/2014

 

 

zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014

 

 

XLV/273/2014

 

określenie zasad udzielania, trybu postępowania o udzielenie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Koźmin dla spółki wodnej

 

 

 

 

 

XLV/274/2014

 

zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

 

 

 

XLV/275/2014

 

utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

 

XLV/276/2014

 

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wielkopolskim

 

 

XLV/277/2014

 

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Nowa Obra

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2014-11-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz