Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 8 maja 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7 [kliknij]

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego Rzeczypospolitej Polskiej [kliknij

Wyborcy niepełnosprawni :
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo
do uzyskiwania informacji o:
1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
2) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
3) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.

Powyższe informacje są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych [kliknij

Zarządzenie nr 20.2014r. Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania obwodowych komisji wyborczych [kliknij

Zarządzenie nr 18.2014r. Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych [kliknij]

INFORMACJE DLA WYBORCÓW

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WYDAWANE SĄ W POK. NR 3
DO DNIA 23 MAJA 2014 ROKU

WYBORCY PRZEBYWAJĄCY CZASOWO NA OBSZARZE GMINY LUB WYBORCY NIGDZIE NIEZAMIESZKALI MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DO DNIA 20 MAJA 2014 ROKU W POK. NR 3

WYBORCA MOŻE SPRAWDZIĆ W URZĘDZIE MIEJSKIM, W KTÓRYM ZOSTAŁ SPORZĄDZONY SPIS WYBORCÓW, CZY ZOSTAŁ W SPISIE UWZGLĘDNIONY SPIS WYBORCÓW BĘDZIE UDOSTĘPNIONY DO WGLĄDU  W DNIACH: OD 05 MAJA DO DNIA 19 MAJA 2014 W GODZINACH PRACY URZĘDU TJ. OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 16.00 W POK. nr 3.

WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O DOPISANIE ICH DO SPISU W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE OBWODZIE DO GŁOSOWANIA  SPOŚRÓD OBWODÓW GŁOSOWANIA , W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ  SIĘ LOKALE DOSTOSOWANE DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OBSZARZE GMINY WŁAŚCIWEJ ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA  W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DO DNIA 12 MAJA 2014 ROKU W POK. NR 3.


WNIOSKI O SPORZĄDZENIE AKTU
PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MOŻNA SKŁADAĆ W POK. NR 3 DO DNIA 15 MAJA 2014 ROKU


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 10 kwietnia 2014  r.o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. [kliknij]

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. [kliknij]

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie składu komisji i pełnionych dyżurach [kliknij]

Uchwała Nr XXXIX/252/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej [kliknij]

Uchwała Nr XXXIX/251/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 24 lutego 2014 r.) [kliknij]

Zarządzenie Nr 9.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski , z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. [kliknij]


 

Data dodania dokumentu: 2014-02-27
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2014-05-13
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz