Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Uchwały przyjęte podczas XXXVII sesji

Numer

i

data

sesji

 

 

Numer
uchwały

 

 

Temat

XXXVII/2014r.

31 stycznia 2014r.

XXXVII/236/2014

zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim.

XXXVII/237/2014

 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014

 

 

XXXVII/238/2014

 

pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2014 roku

XXXVII/239/2014

 

gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014

 

XXXVII/240/2014

zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

XXXVII/241/2014

 

przejęcie przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach  powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie  miasta Koźmin Wielkopolski.

 

 


Data dodania dokumentu: 2014-02-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz