Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się, 31 stycznia 2014r., o godz. godz. 14.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:
1.        Otwarcie.
2.        Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
3.        Interpelacje radnych.
4.        Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej
z działalności Komisji w 2013r. oraz przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2014.
5.        Przyjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014,
b)      pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2014 roku,
c)      gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014,
d)     zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych,
e)      przejęcia przez gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości
na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Koźmin Wielkopolski.
6.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7.         Wolne głosy i wnioski.


Data dodania dokumentu: 2014-02-20
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz