Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję XXXIII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. na dzień 3 grudnia 2013r., godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

3.        Sprawozdanie z przetargów.

4.        Interpelacje radnych.

5.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013,

b)      obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

c)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

e)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 606/1, 606/2, 606/3 położonych przy ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp.,

f)        przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski,

g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mokronos.

6.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.        Wolne głosy i wnioski.

8.        Zakończenie obrad XXXIII sesji.


Data dodania dokumentu: 2013-11-27
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz