Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
XXXI sesja Rady Miejskiej w Koźmieni Wielkopolskim

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. Nr 142 poz. 594) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. na dzień 20 września 2013r., godz. 14.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XXX sesji.

3.        Interpelacje radnych.

4.        Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

5.        Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031 za I półrocze 2013r.

6.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013-2031,

b)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013,

c)      zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

d)      ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XV/82/11 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu targowiska,

e)      ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/181/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania,

f)        ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/213//09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 września 2009 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej –  Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim.

7.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.        Wolne głosy i wnioski.

9.        Zakończenie obrad XXXI sesji.


Data dodania dokumentu: 2013-09-17
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz