Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
XXIX sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. na dzień 29 maja 2013r., godz. 14.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji.

3.        Interpelacje radnych.

4.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013-2031,

b)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013,

c)      pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2013r.,

d)      przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014 – 2018,

e)      zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania,

f)        uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Staniew z przeznaczeniem pod elektrownię wiatrową,

g)      nabycia nieruchomości (dwa projekty uchwał).

5.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.        Wolne głosy i wnioski.

7.        Zakończenie obrad XXIX sesji.


Data dodania dokumentu: 2013-05-28
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz