Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku XVIII sesji Rady Miejskiej

XVIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. odbędzie się 30 grudnia 2004r. o godz. 1400 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad obejmuje:

1.       Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

2.       Interpelacje radnych.

3.       Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

b)    zmian w budżecie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2004,

c)    uchwalenia budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005,

d)    zmiany statutu osiedla,

e)    zmiany regulaminu targowiska,

f)     wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,

g)    ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Radę Miejską,

h)    nadania tytułu Honorowego Obywatela Koźmina Wielkopolskiego.

4.       Odpowiedzi na interpelacje radnych

5.     Wolne głosy i wnioski.

6.       Zakończenie obrad XVIII sesji.