Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Rejestr uchwał 2012r. - XXV sesja

Numer

i

data

sesji

 

 

Numer
uchwały

 

 

Temat

XXV/2012

28 grudnia

2012r.

 

XXV/158/2012

 

zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031

XXV/159/2012

 

zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2012r.

 

XXV/160/2012

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013-2031

XXV/161/2012

 

budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013

 

XXV/162/2012

pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2013 roku

 

XXV/163/2012

 

Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Koźminie Wielkopolskim w latach 2013-2015

 

XXV/164/2012

 

przyjęcie zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

 

 

XXV/165/2012

utworzenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

 

 

XXV/166/2012

przyjęcie Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2013-01-09
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz