Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Przetargi na sprzedaż nieruchomości w Mokronosie i Serafinowie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp.:

1. Działka nr 98/8 położona w Mokronosie o powierzchni 3200 m² zapisana w Księdze wieczystej Nr 22723, brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości 17.630,- zł

Przetarg odbędzie się dnia 14 października 2004r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Rynek 11 pok. nr 3

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium w wysokości 1.700,- zł najpóźniej do dnia 12 października 2004r. do godziny 15.00.


  1. Działka nr 37/15 położona w Serafinowie o powierzchni 600 m² zapisana w Księdze wieczystej Nr 23758, brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości 1.730,- zł

Przetarg odbędzie się dnia 14 października 2004r. o godz. 10³º w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Rynek 11 pok. Nr 3

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium w wysokości 170,- zł najpóźniej do dnia 12 października 2004r. do godziny 15.00.


Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.