Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
XXIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. na dzień 9 listopada 2012r., godz. 1430w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031,

b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2012,

c) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

f)  opłaty targowej,

g) określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,

h) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.  Wolne głosy i wnioski.

7.  Zakończenie obrad XXIII sesji.


Data dodania dokumentu: 2012-11-06
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz