Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
XXII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
na dzień 10 października 2012r., godz. 14.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

3.        Sprawozdanie z przetargów.

4.        Interpelacje radnych.

5.        Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031 za I półrocze 2012r.

6.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2012,

b)      utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

c)      zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski do utworzenia strefy ograniczonego postoju,

d)      nadania odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”.

7.        Informacja:

a)        Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim na temat oświadczeń majątkowych radnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

b)        Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na temat oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h, ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

8.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9.        Wolne głosy i wnioski.

10.    Zakończenie obrad XXII sesji.


Data dodania dokumentu: 2012-10-04
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz