Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Rejestr uchwał 2012 - 21 sesja Rady Miejskiej

Numer

i

data

sesji

 

 

Numer
uchwały

 

 

Temat

XXI/2012

30 sierpnia

2012r.

 

XXI/135/2012

 

 

 

 

zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031

 

 

XXI/136/2012

 

zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2012

 

XXI/137/2012

 

przejęcie przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

 

XXI/138/2012

 

podział Miasta i Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

XXI/139/2012

 

uchylenie Uchwały Nr XXV/262/2001 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów finansowania inwestycji realizowanych z udziałem społecznych komitetów budowy

 

XXI/140/2012

 

 

 

 

powierzenie Gminie Żerków realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki całodobowej osobom z zaburzeniami psychicz-nymi oraz niepełnosprawnym intelektualnie

 

XXI/141/2012

 

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Koźmin Wlkp. z przeznaczeniem pod elektrownię wiatrową

 

 

XXI/142/2012

 

przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

 


Data dodania dokumentu: 2012-09-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz