Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Gościejewie

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gościejewie, zabudowanej budynkiem starej remizy o powierzchni 116,50m2 (do adaptacji) stanowiącej własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. Nieruchomość wg ewidencji gruntów stanowi działkę nr 89 o powierzchni 400m2 i zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 28244

Cena wywoławcza nieruchomości – 13.500zł.

Przetarg odbędzie się dnia 23 stycznia 2004r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 11 - pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miasta i Gminy wadium w wysokości 1.300zł najpóźniej do dnia 21 stycznia 2004r. do godz. 15.00.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy – pokój nr 8, tel. 7219-351 w godzinach pracy Urzędu.