Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Rejestr uchwał 2012 - sesja 18

 

Numer

i

data

sesji

 

 

 

Numer
uchwały

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII/12

29 marca

2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII/102/12

 

 

Pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2012 roku.

 

 

XVIII/103/12

 

 

Zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2012.

 

 

XVIII/104/12

 

 

Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

 

 

XVIII/105/12

 

 

Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 

 

 

XVIII/106/12

 

 

 

Ustalenie wysokości stawek opłaty adiacenckiej.

 

XVIII/107/12

 

 

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

 

 

 

 

 

XVIII/108/12

 

 

Określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

 

 

XVIII/109/12

 

 

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim.

 

 

XVIII/110/12

 

 

Zmiany szczegółowych warunków: przyznawania, odpłatności, zwalnianie od opłat oraz tryb pobierania opłat za usługi opiekuńcze.

 

 

XVIII/111/12

 

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

 

 

XVIII/112/12

 

 

Nadanie odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”.

 

XVIII/113/12

 

 

Obciążenie nieruchomości.

 

 

XVIII/114/12

 

 

Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

 


Data dodania dokumentu: 2012-05-22
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz