Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Rejestr uchwał 2012 - sesja 17

 

Numer

i

data

sesji

 

 

 

Numer
uchwały

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII/12

9 luty

2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII/93/12

 

 

Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim.

 

 

XVII/94/12

 

 

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012- 2031.

 

 

XVII/95/12

 

 

Zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2012.

 

 

XVII/96/12

 

 

Zmiana uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

 

 

XVII/97/12

 

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012.

 

 

XVII/98/12

 

 

Zmiana uchwały w sprawie opłaty targowej.

 

XVII/99/12

 

 

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu targowiska.

 

 

XVII/100/12

 

 

Zmiana uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim.

 

 

XVII/101/12

 

 

Wystąpienie Gminy Koźmin Wielkopolski ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

 


Data dodania dokumentu: 2012-03-22
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz