Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Sesja XV - 2011
W piątek, 9 grudnia o godz. 14.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4. Interpelacje radnych.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011,

b) opłaty targowej,

c) regulaminu targowiska,

d) określenia na 2012r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Biały Dwór,

f) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski,

g) zbycia nieruchomości gruntowej.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad XV sesji.

Data dodania dokumentu: 2012-01-04
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz