Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Radni uchwalili nowe stawki podatkowe na 2012 rok

Władze poszczególnych miast i gmin, w szczególny sposób patrzą na uchwały określające wysokość podatków. Im są wyższe, tym więcej środków wpłynie do budżetu gminy. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, która odbyła się 26. października podjęto kilka ważnych uchwał. Radni określili między innymi stawki podatków od nieruchomości, które będą obowiązywały na terenie gminy w przyszłym roku oraz obniżono ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Podczas październikowej sesji radni miejscy wybrali także ławników na nową kadencję.

Jak co roku najwięcej czasu rajcy poświęcili na uchwałę dotyczącą ustalenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Burzliwe dyskusje na ten temat zakończyła decyzja o obniżeniu ceny skupu żyta z kwoty 74,18 zł za 1 kwintal (cena określona w komunikacie prezesa GUS z 19 października 2011 roku, przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok) do 56 zł za kwintal.  Rada zajęła się także uchwałą w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2012 rok. Za budynki mieszkalne mieszkańcy gminy Koźmin Wielkopolski w przyszłym roku zapłacą 0,55 zł za metr kwadratowy. Podatek za nieruchomość, w której prowadzona jest działalność gospodarcza wyniesie 16.90 zł od metra kwadratowego.

Rada zajęła się także uchwałą w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2012 rok. W myśl uchwały, w przyszłym roku, stawki podatku od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, będą wynosiły 0,60 zł od 1 metra kwadratowego; powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 hektara powierzchni; od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,15 zł od 1 m. kw. powierzchni.

Ważnym punktem październikowego posiedzenia był wybór ławników ludowych do sądów powszechnych. Radni w głosowaniu tajnym zaaprobowali wszystkie kandydatury. I tak ławnikami Sądu Rejonowego w Krotoszynie zostały panie: Maria Maćkowiak i Maria Rzepczyńska, natomiast do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim – Sądu Pracy wybrana została pani: Ewa Kuzia. Kadencja ławników rozpoczyna się 1 stycznia 2012 roku.


Data dodania dokumentu: 2011-11-04
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz